Teifi Valley Motor Club Limited - TVMC

Jade Phillips

Friday 17 May 2013 [21:41]

Gyda'r dydd, mae Jade Phillips o bentre' Plwmp yn dangos gwartheg Glas Prydeinig, ond gyda'r nos, mae 'na newid mawr wrth iddi fentro i fyd cystadleuol y rali. Mae'n cyfnewid ei chot wen, y penwas a'r sialc ac yn canolbwyntio ar ddilyn map, mynd fel mellten a theithio o amgylch heolydd cul y gorllewin.

Fel aelod o Glwb Moduro Dyffryn Teifi a Llandysul, mae'r llywiwr ifanc sy'n gweithio i gwmni adnabyddus Genus, yn frwd iawn. Dechreuodd lywio mewn rali yn 2010, a hithau ond yn 17 mlwydd oed.

' Pan we ni'n fach iawn, we dad (Andrew Phillips), bob amser yn mynd fi i weld ralis rownd yr ardal. We ni'n joio mas draw, a phan ddaeth y cyfle i fi lywio mewn rali gyda Nigel 'Alcatraz' Davies o Bonthirwaun, wedd rhaid achub mantais o'r cyfle. Nigel sydd wedi fy nysgu I shwt i blotio ac ati, ond ar y rali gyntaf Nigel wrth yr olwyn, fe wnaethon ni gael trawiad!' chwerthinodd Jade.

Ond wnaeth y trawiad yma ddim atal Jade rhag rhoi'r gorau iddi naddo wir. Erbyn hyn, mae chwant arni yrru hefyd, ond ar hyn o bryd, mae'n canolbwyntio ar y llywio.

Meddai: ' Des i'n ail yn fy nosbarth yn y Cilwendeg pan 'oedd y rali yn dathlu ei phen-blwydd yn hanner cant, ac fe wnaeth hynny rhoi hwb enfawr i fi. Wedyn ges i wobr am ddod yn gyntaf yn nosbarth tri drwy gydol 2012 gan Glwb Moduro Dyffryn Teifi, felly ry'n ni wedi cael bach o lwyddiant.'

A phan nad yw Jade yn cystadlu mewn car rali, mae wrth ei bodd yn arddangos y gwartheg o'i fferm deuluol Cnwc Gwyn. Yno, mae'n bridio gwartheg ei hunan o dan yr enw Balzer. Yn wir, mae Jade a'i gwartheg wedi ennill sawl cystadleuaeth a phencampwriaethau di - ri, gan gynnwys gwobrau yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ac yn Sioe Sirol Aberteifi, y Teifiseid yng Nghastellnewydd Emlyn a Sioe Pont ar Gothi ger Caerfyrddin. Mae hefyd yn cefnogi sioeau bach eraill yn y sir a'r siroedd cyfagos.

Felly'r cwestiwn tyngedfennol pa hobi sydd orau ganddi y llywio cyffrous neu dangos y gwartheg? A dyma Jade yn chwerthin ac yna yn rhoi saib cyn datgan bod ateb hynny'n anobeithiol! Ond, gyda bach o berswd, fe lwyddais, yn y pendraw, i gael ateb.

' Mae'n rili anodd! Ond se rhaid rhoi ateb, y shows falle!' meddai gan godi un o'i haeliau fry. ' Mae'n gymaint o waith i fridio, cadw, magu a dangos y gwartheg a threulio oriau mawr yn gwneud hynny. Ry'n ni hefyd wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y byd hwnnw, felly oce y gwartheg sydd yn ennill y dydd - jest!' esboniodd Jade yn ansicr.

O ran y ralio, mae Jade am barhau gyda'r llywio am y tro. Mae hi a'i phartner Dafydd Jones yn cystadlu cryn dipyn gyda'i gilydd, a gan iddi ennill Gwobr y Llywiwr Gorau dros Glwb Moduro Llandysul gyfan y llynedd, mae am dal gafael ar y wobr eleni eto.

' Lice ni weithio'n ffordd yn araf bach i'r top a bod yno gyda'r gorau. Dw i ddim am edrych am yn l. Dw i am edrych ymlaen a bob amser am wneud yn well.'

 

Tel:
teifivalleymotorclub.co.uk - Sun 21 Jan 2018 22:35:58