Teifi Valley Motor Club Limited - TVMC

Dafydd - Sion Lloyd

Dafydd - Sion Lloyd
Thursday 19 Mar 2015 [21:08]

Disgybl ym mlwyddyn 11 yn Ysgol Y Preseli yw Dafydd Sion Lloyd, ac ers yn ifanc iawn mae diddordeb ralio wedi bod yn gryf iawn yn ei waed. Felly pan ddaeth y cyfle iddo yn 13 mlwydd oed i eistedd yn sedd y cyd-yrrwr mewn rali roedd e wrth ei fodd.

Nawr yn 15 mlwydd oed, mae Dafydd wedi dod yn hen law ar eistedd yn sedd y cyd-yrrwr a defnyddio ei sgiliau darllen map i arwain y gyrrwr ar y trywydd cywir. Rhaid bod yn drefnus, medru gweithio dan bwysau a gwneud mil o bethau ar yr un pryd er mwyn llwyddo yn y gamp yma. Yn sicr, mae Dafydd wedi dangos bod ganddo r sgiliau wrth iddo gystadlu mewn nifer o ralis dros Gymru gyfan.
 
Mae ei ymroddiad i r gamp wedi dod a chryn dipyn o lwyddiant, wrth iddo ennill yr ail wobr fel cyd-yrrwr dosbarth 2 (class 2) dros Gymru. Cafodd ei darian mewn noson wobrwyo anrhydeddus yng Ngwesty r Metropole yn Llandrindod Wells ym mis Ionawr.
 

Yn ogystal r wobr hon mae Dafydd a i deulu wedi bod yn llwyddiannus iawn ar lefel Clwb Moduro Dyffryn Teifi, lle adawodd y teulu r noson wobrwyo flynyddol gyda llon car o dlysau. Enillodd Dafydd y wobr gyntaf am gyd-yrrwr dosbarth 2 yn y clwb, a hefyd gwobr cyrhaeddiad arbennig am ei lwyddiant ar lefel cenedlaethol.

Mae ymgais Dafydd wedi dechrau yn barod ar gyfer 2015, lle mae ef wedi cystadlu mewn dwy rali heriol yn barod, ac efallai, yn bwysicach, wedi llwyddo i guro ei dad yn y rali ddiwethaf yn Llambed ar yr 21ain o Chwefror.
 

Hoffai Dafydd ddiolch i r gyrwyr sydd wedi rhoi r cyfle iddo i gystadlu gyda hwy dros Gymru gyfan.

 

Tel:
teifivalleymotorclub.co.uk - Sat 20 Jan 2018 10:37:11